SLUŽBY - SERVIS

Elektronika - vývoj, výroba, programování, ...

Plošné spoje, návrhy, osazování, ...

Logo_Nav_Bar

Software & Firmware

Software: pro jednotlivé výrobky a jejich obsluhu vyvíjí firma i obslužný firmware a software.
Firma: využívá hlavně procesory Atmel (nyní Microchip řady Tiny, Mega, XMega a SAM) a mikrokontrolery STM řady STM32 - ARM. Procesory využívá pro přesné řízení motorů, ovládání kamer, analogová měření sběr dat, a komunikace.
Pro vizualizaci dat získaných z embedded systémů firma vytváří uživatelská rozhraní, s jejichž pomocí může uživatel výrobky ovládat, dálkově řídit, sbírat nebo ukládat data.

SW_LD_Image
DPS_Osaz

Vývoj a výroba elektroniky

Průmyslová řešení nabízená a vyvinutá pro použití ve výrobních procesech při kontrole výrobků před expedicí, jako ochrana částí strojů před poškozením nebo zničením.

I v tomto oboru jsou využívány zkušenosti firmy s využíváním kamer, vývojem jednoúčelových přípravků, programováním průmyslových automatů atd.

Firma má zkušenosti s:

  • budováním bezdrátových sítí v terénu s komunikacemi s velkými počty terminálů na velké ploše a jejich ovládáním.
  • prací s kamerami, vyhodnocováním a zpracováním video informací
  • vývojem a výrobou zákaznické elektroniky, navrhováním a dodávkami plošných spojů jejich osazováním a oživováním
  • Realizací bezdrátových sítí s "krátkým" dosahem, s přesným časováním a řízením periferií apod.